Restorani

Koliba

Adresa:
Poljice bb,Jahorina

Webstranica:
http://www.termaghotel.com/

Rajska vrata

Adresa:
Jahorina bb

Webstranica:
http://www.jahorina-rajskavrata.com/