Hoteli

EUROPE

Adresa:
Vladislava Skarića 5

Webstranica:
http://www.hoteleurope.ba

BRISTOL

Adresa:
Fra Filipa Lastrića 2

Webstranica:
http://www.bristolsarajevo.com

SARAJEVO

Adresa:
Džemala Bijedića 169A

Webstranica:
http://www.sarajevohotel.ba

BOSNIA

Adresa:
Kulovića 9

Webstranica:
http://www.bosniahotels.com

DARDANIJA

Adresa:
Radićeva 15

Webstranica:
http://www.dardanija.co.ba

GRAND

Adresa:
Muhameda ef. Pandže 7

Webstranica:
http://www.hotelgrand.com

HOLLYWOOD

Adresa:
Dr. Mustafe Pintola 23

Webstranica:
http://www.hotel-hollywood.ba

KONAK

Adresa:
Mula Mustafe Bašeskije 54

Webstranica:
http://www.konak.ba

RADON PLAZA

Adresa:
Džemala Bijedića 185

Webstranica:
http://www.radonplazahotel.ba

ILIDŽA

Adresa:
Hrasnička cesta 14

Webstranica:
http://www.hoteliilidza.ba

SARAJ

Adresa:
Nevjestina 5

Webstranica:
http://www.hotelsaraj.com

EXCLUSIVE

Adresa:
Zabrđe 5b

Webstranica:
http://www.hotel-exclusive.ba

HECCO

Adresa:
Medresa 1

Webstranica:
http://www.hotel-hecco.net

ART

ART

Adresa:
Vladislava Skarića 3

Webstranica:
http://www.hotelart.ba

ITALIA

Adresa:
Pofalićka 7

Webstranica:
http://www.hotelitalia.ba